De Brug

Donderdag, 28 september 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Zoals de waard is…

Zoals de waard is…
Redactie: Nick de Vries

In de eerste editie van Ondernemen in Kampen constateerde wethouder Meijering dat het economisch gezien op alle vlakken goed ging in Kampen. Hoe snel kunnen dingen veranderen?

De storm die de afgelopen maanden over ons heen is gekomen heet Covid-19. De gewelddadige dood van George Floyd heeft de storm verder doen aanzwellen tot een thunderstorm.

Tijdens deze storm worden we door de overheid regelmatig gewezen op onze eigen verantwoordelijkheid. De intelligente lock-down had volgens premie Rutte alleen kans van slagen als iedereen zich verantwoordelijk gedroeg. Ook burgemeester Halsema wees tijdens de demonstratie op de Dam herhaaldelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de demonstranten.

Het valt ondernemers dan zwaar dat zij (in veel gevallen) geen eigen verantwoordelijkheid mogen nemen. De sportschool blijft dicht en de horeca ondernemer mag niet experimenteren met schotten op z’n terras. Dat leidt tot frustraties. Ondernemers willen namelijk voorop lopen. Ook bij tegenwind. Dat kan alleen als de overheid ondernemers ruimte geeft voor creativiteit en eigen verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid geven betekent dat je de ander vertrouwt. Recent is duidelijk geworden dat de overheid de burger maar moeilijk vertrouwt. Ik denk aan de toeslagenaffaire (etnische profilering!). Ik denk aan de aanstaande Coronawet. Door die wet worden onze vrijheden en grondrechten aanzienlijk ingeperkt. Ook bespeur ik in de politiek een wantrouwen jegens de ondernemer. De NOW-regeling moet wel een ontslagboete blijven bevatten en het is uit den boze dat bonussen en dividenden worden uitgekeerd. Misbruik zou op de loer liggen. Maar: ontslag is voor MKB-ondernemers het laatste redmiddel. Zij leveren zelf als eerste in tijdens de storm. Dat hoort erbij. In onze praktijk valt overigens ook op dat relatief weinig gebruik is gemaakt van de NOW-regeling.

De overheid moet meer durven vertrouwen op het morele kompas en de creativiteit van de ondernemer. Geef de ondernemer vooral nu de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Laat de sportschool met een goed plan de deuren openen. Laat de horecaondernemer creatief zijn als het gaat om de indeling van het terras. Andere tijden vragen om andere creatieve oplossingen.

Maar ja, zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten?

Vincent Agema, Vivan Accountants.