De Brug

Donderdag, 28 september 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Grand Hotel Kampen?

Grand Hotel Kampen?
Redactie: Nick de Vries

''De toekomst van Europa is het Europa dat nu al een realiteit is. Europa is het recreatiegebied voor de rest van de wereld,'' zegt een van de personages in 'Grand Hotel Europa', de roman van Ilja Leonard Pfeijffer. Het Avondland is in dit scenario vergrijsd en improductief. Geschiedenis is het voornaamste dat Europa nog te bieden heeft. En geschiedenis trekt toerisme. Vooral uit economisch meer dynamische regio’s zoals China. Dit voor veel mensen verontrustende en sowieso weemoedige gegeven wordt in 'Grand Hotel Europa' toegelicht en past in verwachtingen van verschillende trendwatchers. Volgens hen is het niet de vraag of dit gebeurt, maar hoe snel dat gaat. Die lijn zou je (nog los van de huidige crisis) ook door kunnen trekken naar de toeristische verwachtingen voor het kleine, maar fijne Kampen. Of valt het allemaal wel mee?

In hoeverre de geschetste macrotrends van vergrijzing en verminderde productiviteit werkelijkheid worden op het microniveau in Kampen is nog onderwerp van debat, want Kampen heeft een relatief jonge bevolking en is onderdeel van een relatief bloeiende economische regio. In ieder geval zien veel mensen structureel kansen voor de vrijetijdseconomie, ook in de komende jaren. De binnenstad van Kampen speelt daarin een hoofdrol naast waterplezier en recreatie in de buitengebieden.

Binnenstad: van place to buy naar place to be

Volgens Simons en Van Dijck hadden winkelgebieden (zoals markten en dorpskernen) vroeger een belangrijke sociale functie die zorgde voor winkelen als een positieve ervaring. In de loop van de tijd is echter steeds meer de nadruk gelegd op winkelaanbod, functionaliteit en het behalen van financieel-economische doelstellingen. Hierdoor hebben de sociale aspecten minder aandacht gekregen. Winkelgebieden zijn verzamelplaatsen van verkooppunten geworden in plaats van gebieden met een sociale meerwaarde. Ze voldoen dus steeds minder aan de criteria die ons brein hanteert om te zorgen voor een positieve ervaring. Vooral sociale interactie is bepalend voor hoe mensen een winkelgebied ervaren; voor functionele aankopen kunnen ze immers online terecht. Dat vraagt om een herbezinning op de functie van de binnenstad. Ook in Kampen moet het roer volgens mij om.

Regio Zwolle: 4e economische toplocatie van Nederland

De Regio Zwolle is een onbetwiste economische TOP-regio. We vervullen een voortrekkersfunctie in de toegepaste kenniseconomie van Nederland met een hoge arbeidsmoraal en hoge arbeidsparticipatie. Familiebedrijven spelen hierbij een belangrijke rol. En binnen die regio groeit de economie van Kampen bovengemiddeld. Het aantal bedrijven groeit, net als de aantallen banen en inwoners. De strategie van Kampen Partners om prioriteit te geven aan het behouden van bestaande bedrijven is in 2018 gekozen en onderbouwd. We houden vast aan deze keuze, in de hoop dat jullie niet alleen blijven, maar ook een ambassadeursfunctie vervullen richting nieuwe bedrijven. En we gaan als marketingorganisatie de komende jaren actiever meewerken aan het samenwerkingsverband Regio Zwolle.

Wat mij betreft zijn dit drie belangrijke speerpunten voor de citymarketing strategie van Kampen in de komende jaren:

Inzetten op duurzaam cultuurtoerisme

Versterken en veranderen van de binnenstad

Samenwerken binnen de Regio Zwolle

Waar moeten we ons volgens jou de komende tijd op focussen? Laat het me weten via r.tameling@kampenpartners.nl of 06-17453490. Ik ben benieuwd. Samen werken we aan een sterke, vitale en ondernemende gemeente Kampen.

Roeland Tameling Citymarketeer.

Dus eigenlijk zegt meneer dat de huidige ondernemers zich maar moeten gaan richten op toeristen, hoe verzin je het. Een soort Amsterdam, nieuwe versie. We weten allemaal wat voor zooi het daar is.
Bert | vrijdag 3 juli 2020 10:31
Vrijetijdseconomie en toerisme zijn cruciaal voor een stad als Kampen. Waar winkelgebieden veranderen en online shoppen steeds groter wordt moet je waarde toevoegen aan een stad, dat kan ondermeer door het vergroten van je toeristisch aanbod. Toeristen willen graag geld uitgeven in een warme, gastvrije stad; in Kampen hebben we veel te bieden maar willen we het niet altijd zelf zien. Alle ondernemers (en vooral winkeliers) zijn gebaat bij meer toeristen in een stad en daar moeten we ons dan ook samen hard voor maken. Om de voorzieningen en het culturele aanbod op huidig niveau te houden is het van belang dat ook van buiten Kampen geldstromen op gang komen; een gemeente als Kampen kan het simpelweg niet allemaal dragen. Tussen situaties als in Amsterdam & Giethoorn en het Kampen van vandaag de dag ligt nog een hele wereld. Laten we eens in dat gat springen en kijken hoe je toerisme met authenticiteit en karakter kan combineren. Ik denk dat het kan. Yes, we Cam(pen)!
Jos Hogenbirk | zaterdag 4 juli 2020 21:38