De Brug

Donderdag, 28 september 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Steeds meer bijenplekken in Overijssel

Steeds meer bijenplekken in Overijssel
Foto: Marije Ruijter
Redactie: Fred Sollie

REGIO - Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In Overijssel is dat niet anders. Om het tij te keren is de Bijenbeweging Overijssel opgeze om bijenplekken te creëren.

In Nederland zijn er ruim 350 verschillende soorten wilde bijen, en daarvan staat 56 procent op de rode lijst. Waarom het zo slecht met de bij legt ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel uit: “Nederland kende ooit een mooi natuurlijk landschap met mooie bloemrijke hooilandjes waar veel insecten en vogels in voorkwamen. Maar het landschap is veranderd: veel grond in Nederland heeft een bestemming en is zo optimaal mogelijk ingericht. Optimaal, voor de mens dan. Niet voor de bij. Want geen bloemrijke hooilandjes betekent geen nectar en stuifmeel voor de bij."

Bloemrijke stukjes

De oplossing lijkt voor de hand te liggen: “Gewoon een ouderwets bloemrijk stukje aanleggen”, aldus Poolman. De bijenbeweging roept daarom iedereen op tot de aanleg van deze bloemrijke stukjes, zogenaamde bijenplekken. Dat kan in particuliere tuinen of op natuurterreinen, landgoederen en gemeentelijke gronden: eigenlijk overal waar voldoende ruimte is. Poolman: “Elke stad of dorp heeft wel terreinen die braak liggen, en waar niks mee gebeurt. Daar kun je ontzettend veel mee voor bijen!”. Inwoners die graag een bijenplek zouden willen aanleggen en onderhouden op hun terrein in Overijssel kunnen een beroep doen op de Bijenbeweging. Zij stellen geld en expertise ter beschikking om de plannen te kunnen uitvoeren, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Zo moet er in het plan bijvoorbeeld aandacht zijn voor inzaaien en aanplant van bijvriendelijke, inheemse bomen en struiken en het creëren van nestgelegenheden voor de bijen.

Voorbereiding, onderhoud en de juiste planten

Iedereen met een stuk grond kan dus aan de slag met de aanleg van een bijenplek. Alleen dat is niet een kwestie van een 'carnavalsmengsel' bij het tuincentrum kopen, en dat op het erf strooien. De aanleg vergt voorbereiding, onderhoud en de juiste zadenmix. Poolman legt uit: “In de evolutie hebben bijen zich gespecialiseerd op plantensoorten die in dat gebied voorkomen. Sterker nog: veel bijen(families) specialiseren zich zelfs in één specifieke plantensoort of familie. Daarom is de plantkeuze in de bijenplek ontzettend belangrijk. Net zoals het creëren van nestgelegenheid trouwens: zo voelt een metselbij zich thuis in een bijenhotel en graaft een zandbij een nest in een zanderig rommelhoekje."

Wat kun je zelf doen?

Overijsselaars met een stadstuin of alleen een balkonnetje kunnen weliswaar geen bijenplek aanleggen, toch kunnen ze wel wat voor de bijen betekenen. Door de tuin of het balkon op te fleuren met planten die goed zijn voor bijen bijvoorbeeld. Poolman voegt toe: “Het liefst koop je deze planten bij lokale kwekerijen die hun planten niet met gif bespuiten. Dan doe je de bij een grote gunst!”.

De Bijenbeweging

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Ze stimuleert nieuwe initiatieven, ondersteunt bestaande bijen-initiatieven en verbindt initiatiefnemers met elkaar. De eerste driejarige termijn van de Bijenbeweging zit er inmiddels bijna op, en er worden mooie plannen gemaakt voor een vervolg. Meer weten over de Bijenbeweging? Kijk op www.bijenbewegingoverijssel.nl of word lid van de Facebookgroep om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten.