De Brug

Donderdag, 28 september 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Coalitieakkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”

Coalitieakkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”
Redactie: Maarten van Gemert

ZWOLLE - Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren.

Het akkoord kent op hoofdlijnen zeven opgaven voor Overijssel: krachtige economie - goede bereikbaarheid - hitte, droogte en wateroverlast - energietransitie - aantrekkelijk wonen en ruimte - vitaal landelijk gebied - samen leven in Overijssel.
Formateur Bart Krol: “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.”

Kandidaat-gedeputeerden
Tijdens de presentatie zijn ook kandidaten gepresenteerd voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Eddy van Hijum en Roy de Witte (CDA), Monique van Haaf (VVD), Tijs de Bree (PvdA), Bert Boerman (CU) en Gert Harm ten Bolscher (SGP).
Het is de bedoeling dat het nieuwe College op woensdag 19 juni wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten.