De Brug

Donderdag, 28 september 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

CDA-politica Hilde Palland blikt terug op eerste maanden in Tweede Kamer

CDA-politica Hilde Palland blikt terug op eerste maanden in Tweede Kamer
Nestor Adema, Kamerlid Palland en sentor Rietkerk
Foto: Maarten van Gemert
Redactie: Maarten van Gemert

(door Niek Teune en Maarten van Gemert)
KAMPEN/DEN HAAG – Zoals deze week voor de laatste scholen de zomervakantie ten einde is, zo geldt dat ook voor de Tweede Kamer. CDA-politica Hilde Palland werd daar een maand voor het zomerreces geïnstalleerd. Het reces gaf haar de gelegenheid om zich rustig in te werken. Een rust die contrasteert met de ”dagelijkse hectiek”. Die breekt dinsdag 3 september weer aan. In een interview met De Brug blikt Hilde Palland (Kampen, 1979) terug en vooruit.

Met een 21e plaats op de kieslijst en zo’n 15 zetels in het verschiet, was de kans klein dat Hilde Palland na de Tweede Kamerverkiezingen op het pluche mocht plaats nemen. Na een landelijke stoelendans van het CDA gelukte dat toch. Palland volgde fractievoorzitter Sybrand Buma op die burgemeester werd in Leeuwarden.
Op 29 mei jongstleden legde de, tot die dag, waarnemend voorzitter van de Kamper CDA-afdeling de eed af op het Binnenhof. Dezelfde dag werd bekend dat Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot CDA-gedeputeerde werd in Utrecht. Zij werd opgevolgd door Wytske de Pater waarmee Palland niet de enige nieuwkomer was.

Arbeidsmarktfit
Als ”jongste bediende” nam Palland niet de functie van fractievoorzitter over. Daarin werd Buma opgevolgd door Pieter Heerma. Onderdelen uit diens portefeuille nam Palland wel over. De nieuwe en zittende Kamerleden kwamen allen op gesprek bij de voorzitter en zo werden de nieuwe portefeuilles verdeeld. Palland kreeg arbeidsmarktbeleid, ZZP’ers, aanbesteding en mededinging. Dit laatste is ook haar vak en als juriste was ze eveneens als ZZP’er actief.
Vergelijkbaar met Albert Holtland bij zijn aantreden als wethouder, is Palland uit de maatschap gestapt waarbinnen ze met drie andere juristen werkzaam was. Ze is tevreden over haar portefeuille en heeft zeker niet het gevoel ”de kruimels” gekregen te hebben. In het Financieele Dagblad werd Palland afgelopen week aangehaald over de ”Haagse worsteling” met de positie van de ZZP ’er.
Ze probeert duidelijkheid te scheppen in de regelgeving rondom ZZP’’ers. Daarnaast onderzoekt ze hoe te verhinderen dat die constructie misbruikt wordt door bedrijven om daarin ”oud-werknemers te drukken”. Tenslotte kondigt ze een nieuw programma aan om met een ”individueel leerbudget” alle werknemers (ook in vast dienstverband) geschikt te houden voor de arbeidsmarkt: ”arbeidsmarktfit”.

Voltijdswerk
Als één van de belangrijkste verschillen tussen het Kamerlidmaatschap en haar werk voor de Kamper gemeenteraad noemt Palland de volledige baan die het in Den Haag betreft. Raadswerk is een deeltijdfunctie die je naast je werk doet. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de vergader- en debatdagen van de Tweede Kamer. Gedurende die dagen en nachten verblijft Palland in Den Haag. Met een bescheiden overnachtingsadres gaat ze eigenlijk weer terug op kamers zoals in haar vroegere Groningse (rechten)studententijd.
In Kampen, als fractievoorzitter van een coalitiepartij naast haar baan als jurist, ”schaakte ze op twee borden”. In Den Haag is het één ding – politiek – maar ”wel een groot en hectisch ding”, lacht Palland. Ze houdt goed contact met de Kamper samenleving en politiek want ze ziet het als haar taak om ”op de hoogte te zijn van wat er speelt in de regio Zwolle en in Overijssel”. Als er iets is wat ook in Den Haag bekend moet zijn, dan hoopt ze dat mensen haar informeren.
In dat kader hecht ze ook belang aan het nieuwe spreekuur dat ze aanstaande zaterdagochtend voor het eerst belegt in de Bibliotheek (Stadskazerne) samen met collega-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen.

Maidenspeech
Woensdagmiddag houdt Palland haar debuutrede in de Tweede Kamer oftewel haar maidenspeech. Het is de bedoeling dat je dan niet geïnterrumpeerd wordt en een persoonlijke noot toevoegt. Na afloop wordt de vergadering even geschorst en volgen felicitaties van de andere Kamerleden. Palland kijkt ernaar uit: ”Het is spannend maar ook leuk. Om, na al debatten en stemmingen meegemaakt te hebben in de plenaire zaal, nu ook achter het sprekersgestoelte te mogen gaan staan, is toch een beleving”.
Naast de verschillen van tijd en afstand noemt Palland ook het verschil in media-aandacht. Op lokaal niveau is het soms lastig om te communiceren naar de burgers wat er speelt in de raad en welke afwegingen er worden gemaakt. Dat is zowel voor fracties als burgemeesters van belang, schetst ze. Het gebrek aan opvolging voor politiek verslaggever Piet van Ommen noemt ze als voorbeeld voor het ”soms knokken” om de inwoners te informeren.
Terwijl op landelijk niveau er ”bijna teveel” media-aandacht is. Zaken worden uitvergroot. Soms legt dat een druk die vervolgens weer de hectiek van de dag vergroot. Journalisten mogen in principe altijd aankloppen en hebben ook vrij toegang in vrijwel het hele gebouw van de Tweede Kamer.

NGK
Als overeenkomst tussen ’Den Haag’ en ’Kampen’ noemt Palland de volksvertegenwoordigende rol en hoe mensen daar tegenop kunnen zien. Nu als Kamerlid, en eerder als raadslid, merkt ze hoe mensen opeens anders naar je kunnen kijken ”terwijl ik nog steeds dezelfde ben als gisteren,” aldus Palland. Maar ergens snapt ze dat ook wel.
Tot slot is er een overeenkomst met het andere Kamper CDA-Kamerlid Theo Rietkerk. Zijn reces van de Eerste Kamer eindigt over een week. Zowel Palland als Rietkerk kerken bij de NGK. Op de vraag naar de reden daarvan, lacht Palland: ”Dat moet toeval zijn”.
Bij doorvragen blijkt Rietkerk in de Tweede Kamer gezeten te hebben tijdens Pallands middelbare schooltijd. Hij was toch wel een beetje haar voorbeeld - te meer als jeugdkampleider vanuit de kerk. Via het CDJA in Groningen rolde ze verder in de politiek en vanuit Kampen heeft ze nu de weg naar het Binnenhof gevonden. Dat bevalt goed. Bij de volgende verkiezingen hoopt ze herkozen te worden.