De Brug

Zaterdag, 15 juni 2024

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Advertorial: CDA: Voor goede zorg

Advertorial: CDA: Voor goede zorg
Redactie: Nick de Vries

Veel inwoners van Kampen maken zich zorgen over de kosten die zij moeten maken om zorg te kunnen krijgen. Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden en voor zorg en medicijnen moeten soms hoge eigen bijdragen worden betaald.

Het CDA heeft er in de Tweede Kamer en in Kampen de afgelopen jaren hard aan gewerkt om deze kosten voor de zorg te beperken en stapeling van eigen betalingen te voorkomen. Landelijk en gemeentelijk willen we gericht investeren in goede zorg voor alle Kampenaren door:

- De invoering van een maximum dat u per jaar kwijt bent aan eigen betalingen voor medicijnen. Dat scheelt veel geld als u voor dure medicijnen moet bijbetalen.

- Mensen die in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap wonen, betalen vanaf 2019 de helft minder vermogensinkomensbijtelling. Hierdoor teren ouderen in verpleeghuizen minder op hun spaargeld in.

- De toegankelijkheid van de Kamper binnenstad en het stadhuis voor mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.

- Inzet van respijtzorg om mantelzorgers een adempauze te gunnen.

- Verkennen van de mogelijkheden van een hospice in Kampen.

Jan Marskamp, kandidaat raadslid CDA Kampen.