De Brug

Zondag, 28 mei 2023

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kerstzangfestival op de Botermarkt

Kerstzangfestival op de Botermarkt
Ingezonden door: Bert Hofman

Op zaterdag 10 en zondag 11 december 2022 vindt er op de Botermarkt in Kampen een

Kerstzangfestival plaats tijdens “Kerst In Oud Kampen “.

Het festival is op beide dagen van 16.00 – 21.00 uur gratis bij te wonen.

Het initiatief om het festival te organiseren is genomen door Eetkamer “de Tijd” in samenwerking met vier koren t.w. “Het Torenkoor”, het zeemanskoor “De Ketelbinken” , ”Het Uienkoor” alle drie uit Kampen en het mannenkoor “Recht Deur Zee” uit IJsselmuiden.

Het kerstfeest is niet voor iedereen een feest met kerstballen en lekker eten. Als je helemaal alleen bent, niets te eten hebt, of zelfs geen dak boven je hoofd zijn je gedachten niet bij het kerstfeest.

Vandaar dat de organisatie ook een sponsoractie wil houden voor “Twee Goede Doelen”.

Op de zaterdag is het de bedoeling dat er geld ingezameld wordt voor de Voedselbank. De Voedselbank Kampen e.o. is sinds 2007 een onafhankelijke stichting. Met “Oog voor Voedsel en Hart voor Mensen” Wekelijks komen ongeveer 200 klanten boodschappen doen bij de Voedselbank. Door de stijgende inflatie en hoge energielasten stijgt dit aantal wekelijks. Omdat de voedselbank geen structurele inkomsten heeft is zij volledig afhankelijke van giften en sponsoren. Uw gift kunt u storten in de ketel bij het podium waar de koren optreden.

Op zondag 11 december a.s. zijn de giften bestemd voor het Leger Des Heils in Kampen. Het Leger des Heils wil voor iedereen het Licht verspreiden in de donkere dagen van Kerst. Voor een ieder staat daarom de buurthuiskamer van het Leger des Heils aan de Boven-Nieuwstraat 33-35 te Kampen ook tijdens de kerstdagen open. Wees Welkom. Een gift in de kerstpot op de Botermarkt is daarom van harte welkom om het project Buurthuiskamer financieel mogelijk te maken.

Kom dus op 10 en 11 december a.s. naar de Botermarkt. Onder het genot van een hapje en een drankje kun je dan genieten van mooie kerstmuziek en zang van de koren en kun jij ook een bijdrage leveren d.m.v. een gift aan je medemens die het minder getroffen heeft in het leven.